TechAddikt Hírek 13 milliárd eurós jogellenes adókedvezményt kapott az Apple Írországban?

13 milliárd eurós jogellenes adókedvezményt kapott az Apple Írországban?

Az Európai Bizottság következtetése szerint Írország indokolatlan adóelőnyt nyújtott az Apple-nek, melynek összege a 13 milliárd eurót is elérheti. Az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályok szerint ez jogellenes, mivel így az Apple más vállalkozásoknál lényegesen kevesebb adót fizetett. Írországnak ezért vissza kell fizettetnie a jogellenes támogatást – áll az EC szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményében.

apple-irorszag-adokedvezmeny-techaddikt

Margrethe Vestager, versenypolitikáért felelős biztos a következőképpen nyilatkozott: „A tagállamok nem adhatnak adókedvezményt szelektíven kiválasztott vállalkozásoknak – ez az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályok szerint jogellenes. A Bizottság által elvégzett vizsgálat azzal a következtetéssel zárult, hogy Írország jogellenes adóelőnyt nyújtott az Apple-nek, így az sok évig más vállalkozásoknál lényegesen kevesebb adót fizetett. E szelektív bánásmód következtében az Apple 2003-ban 1 %-os mértékű tényleges társasági adót fizetett az Európából származó nyeresége után; ez az adómérték 2014-re 0,005 %-ra csökkent.”

A 2014 júniusában indított részletes állami támogatási vizsgálatot követően az Európai Bizottság megállapította, hogy az Írország által az Apple-re alkalmazott két feltételes adómegállapítás 1991 óta jelentősen és mesterségesen csökkentette az Apple által fizetett adót. A feltételes adómegállapítások révén Írország jóváhagyta, hogy az Apple csoport két, Írországban bejegyzett vállalkozása (az Apple Sales International és az Apple Operations Europe) olyan módon állapítsa meg az adóköteles nyereség összegét, amely nem felel meg a gazdasági realitásoknak: a két vállalkozás értékesítési nyereségének csaknem teljes egészét belső felosztással a „központi iroda” nyereségeként tüntették fel. A Bizottság vizsgálata kimutatta, hogy a „központi irodák” csak papíron léteznek, és nem termelhettek volna ilyen összegű nyereséget. A „központi irodák” nyereségeként feltüntetett összeg az ír adójog specifikus rendelkezései értelmében – melyek már nincsenek hatályban – egy országban sem volt adóköteles. A feltételes adómegállapítással jóváhagyott allokációs módszer eredményeként az Apple által az Apple Sales International nyeresége után fizetett tényleges társasági adó mértéke a 2003. évi, mindössze 1 %-ról 2014-ben 0,005 %-ra csökkent.

Az Írország által az Apple-nek biztosított ezen szelektív adóügyi bánásmód az EU állami támogatásra vonatkozó szabályai szerint jogellenes, mivel jelentős előnyt biztosít az Apple-nek az azonos nemzeti adószabályok alá tartozó más vállalkozásokkal szemben. A Bizottság az első – 2013. évi – információkérését megelőző tíz éves időszak tekintetében elrendelheti a jogellenes állami támogatás visszafizettetését. Írországnak így meg kell fizettetnie az Apple-lel a 2003–2014 közötti időszakban be nem fizetett adót, melynek összege a 13 milliárd eurót is elérheti, és annak kamatait.

Az Apple az írországi adóügyi bánásmódnak köszönhetően gyakorlatilag csaknem teljesen el tudta kerülni az Apple-termékek teljes uniós egységes piaci értékesítéséből származó nyereség utáni adófizetést. Ennek oka, hogy az Apple nem az értékesítési országokban, hanem Írországban számolta el a termékek értékesítésének árbevételét. Ez a megoldás kívül esik az uniós állami támogatási szabályok hatályán. Ha az Apple-t ugyanezen időszak tekintetében más országok a saját adózási szabályaik szerint több adó fizetésére köteleznék a két vállalkozás nyereségei után, az csökkentené az Írország által megfizettetendő összeg nagyságát.

Az Apple által Európában alkalmazott adózási megoldás

Az Apple Sales International és az Apple Operations Europe két olyan, Írországban bejegyzett társaság, amelyek az Apple csoport százszázalékos tulajdonában vannak, és végső soron az egyesült államokbeli anyavállalat, az Apple Inc. irányítása alatt állnak. E két vállalkozás jogosult arra, hogy az Apple Inc. vállalattal kötött úgynevezett „költségmegosztási megállapodás” alapján, az Apple szellemi tulajdonának hasznosításával Észak- és Dél-Amerikán kívül Apple termékeket gyártson és értékesítsen. A megállapodás értelmében az Apple Sales International és az Apple Operations Europe éves díjakat fizetnek az egyesült államokbeli Apple-nek az utóbbi által számukra az Egyesült Államokban végzett kutatási és fejlesztési tevékenységért. E díjak összege 2011-ben mintegy 2 milliárd USD-t tett ki, 2014-ben pedig jelentősen megemelkedett. A főként az Apple Sales International által viselt díjak több mint ötven százalékban fedezték az Apple csoport által a csoport világszintű szellemi tulajdonának fejlesztése érdekében végzett egyesült államokbeli kutatási tevékenységeket. E díjak költségét az Apple Sales International és az Apple Operations Europe az alkalmazandó szabályokat betartva minden évben levonja Írországban elszámolt nyereségéből.

Az Apple Sales International és az Apple Operations Europe írországi adóköteles nyereségét az Írország által 1991-ben biztosított feltételes adómegállapítás keretében határozzák meg, amelyet 2007-ben egy hasonló, második feltételes adómegállapítással váltottak fel. A feltételes adómegállapítás lehetősége 2015-ben megszűnt, mivel az Apple Sales International és az Apple Operations Europe szerkezetátalakítást hajtott végre.

Apple Sales International

Az Apple Sales International az Apple-termékek Európában (továbbá Közel-Keleten, Afrikában és Indiában) való értékesítéséért felelős, ideértve a készülékeknek a világban elszórtan működő gyártóktól való beszerzését is. Az Apple által az európai értékesítésre kidolgozott modellben a vevők a termékeket szerződés szerint nem a fizikai értékesítést végző boltoktól, hanem az írországi Apple Sales International vállalkozástól veszik meg. Következésképpen az Apple az ezen értékesítésekből származó árbevételt és nyereséget közvetlenül Írországban számolta el.

Az Írország által biztosított két feltételes adómegállapítás e nyereségnek az Apple Sales International vállalkozáson belüli belső felosztását érintette (vagyis nem az Apple európai értékesítési tevékenységét tágabb értelemben). Ennek keretében a nyereséget az írországi adózás céljából a következőképpen osztották fel: a megállapodás szerinti módszer alapján a nyereség legnagyobb részét belső felosztással az Apple Sales International Írországon kívüli „központi irodájához” allokálták. Ez a „központi iroda” semmilyen országhoz nem tartozott, nem volt sem alkalmazottja, sem saját telephelye. Tevékenysége kizárólag alkalmi igazgatótanácsi ülésekből állt. Az Apple Sales International írországi telephelyéhez – vagyis az írországi adószabályok hatályába – a nyereségnek csak egy töredék részét allokálták. A nyereség túlnyomó része tehát a „központi irodához” került, és adózatlan maradt.

Következésképpen az Apple Sales International nyereségének csak egy kis része után fizettek adót Írországban, a többi rész után sehol nem fizettek adót. Az Apple Sales International 2011-ben például (az Egyesült Államok Szenátusa előtti nyilvános meghallgatásokon elhangzottak alapján) 22 milliárd USD (mintegy 16 milliárd EUR[1]) összegű nyereséget ért el, de a feltételes adómegállapítás keretében Írországban ebből mindössze 50 millió EUR minősült adókötelesnek, vagyis 15,95 milliárd EUR összegű nyereség adózatlan maradt. Ennek eredményeként az Apple Sales International 2011-ben kevesebb, mint 10 millió EUR összegű társasági adót fizetett Írországban – teljes éves nyereségének tényleges adókulcsa így körülbelül 0,05 % volt. A következő években az Apple Sales International elszámolt nyeresége folyamatosan nőtt, a feltételes adómegállapítás keretében Írországban adóköteles nyeresége azonban nem. Az említett tényleges adókulcs így tovább csökkent és 2014-re már csak 0,005 %-ot tett ki.

Apple Operations Europe

Az 1991. és a 2007. évi feltételes adómegállapítás alapján ugyanazon időszakban az Apple Operations Europe is hasonló adóügyi elbánásban részesült. A vállalkozás az Apple csoport egyes számítógépcsaládjainak gyártásáért volt felelős. A nyereség túlnyomó része itt is belső felosztással a vállalkozás „központi irodájához” került, és adózatlan maradt.

A Bizottság értékelése

A feltételes adómegállapítás önmagában teljesen jogszerű. Az adóhatóságok megerősítő levél formájában egyértelműsítik az adott vállalkozás számára társasági adója kiszámításának módját vagy bizonyos speciális adóügyi rendelkezések alkalmazását.

Az állami támogatások uniós ellenőrzésének célja annak biztosítása, hogy a tagállamok ne részesítsenek egyes vállalkozásokat másoknál kedvezőbb adóügyi bánásmódban, akár feltételes adómegállapítás útján, akár más módon. Konkrétabban, a nyereséget úgy kell felosztani egy vállalatcsoport vállalkozásai, illetve egy adott vállalkozás különböző részei között, hogy az tükrözze a gazdasági realitásokat. Ez azt jelenti, hogy a nyereségfelosztásnak meg kell felelnie a független vállalkozások között üzleti alapon kialakított megoldásoknak (más szóval „a szokásos piaci feltételeknek”).

A Bizottság állami támogatásokkal kapcsolatos vizsgálata az Írország által egymást követően biztosított azon két feltételes adómegállapítást érintette, amelyek keretében két Írországban bejegyzett vállalkozás, az Apple Sales International és az Apple Operations Europe számára jóváhagyta nyereségük belső felosztásának egy adott módszerét. A Bizottság azt vizsgálta, hogy az e vállalkozások írországi adóköteles nyereségének kiszámítására jóváhagyott módszer indokolatlan előnyt biztosított-e az Apple-nek, ami az EU állami támogatási szabályai szerint jogellenes.

A vizsgálat kimutatta, hogy Írország a feltételes adómegállapítás keretében olyan mesterséges belső nyereségfelosztást hagyott jóvá az Apple Sales International és az Apple Operations Europe számára, amelynek nem voltak tényszerű vagy gazdasági indokai. A feltételes adómegállapítás eredményeként az Apple Sales International értékesítési nyereségének többségét a vállalkozás „központi irodájához” allokálták, noha annak semmiféle működési kapacitása nem volt az forgalmazási tevékenység – sőt, bármely más érdemi tevékenység – végzésére és irányítására. Az Apple-termékek forgalmazásából való jövedelemtermelésre csak az Apple Sales International írországi telephelye volt képes. Következésképpen az Apple Sales International értékesítési nyereségét az írországi telephelynek kellett volna elszámolnia és Írországban leadóznia.

A „központi irodának” nem volt sem alkalmazottja, sem saját épülete. A „központi irodák” egyetlen tevékenysége kimerült az osztalékfelosztást, adminisztratív szabályokat és készpénzgazdálkodást érintő igazgatósági döntések meghozatalában (megjegyzendő, hogy az igazgatók közül sokan egyben az Apple Inc. főállású ügyvezető igazgatói is voltak). A Bizottság értékelése szerint az ezen tevékenység által termelt nyereségen – vagyis kamatokon – kívül a „központi irodáknak” más nyereség nem tulajdonítható.

Hasonlóképpen, az Apple csoport egyes számítógépcsaládjainak gyártásából való jövedelemtermelésre csak az Apple Operations Europe írországi telephelye volt képes. Következésképpen az Apple Operation Europe értékesítési nyereségét az írországi telephelynek kellett volna elszámolnia és Írországban leadóznia.

A Bizottság ezek alapján arra a következtetésre jutott, miszerint Írország a feltételes adómegállapítás keretében jóváhagyta, hogy az Apple Sales International és az Apple Operations Europe értékesítési nyereségét mesterségesen e vállalkozások „központi irodáihoz” allokálják, így e nyereség nem volt adóköteles. A feltételes adómegállapítás eredményeként az Apple más vállalkozásoknál lényegesen kevesebb adót fizetett, ami az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályok szerint jogellenes.

Ez a határozat nem kérdőjelezi meg sem általánosságban Írország adórendszerét, sem konkrétan az ír társasági adó mértékét.

Továbbá, az Apple által Európában alkalmazott adózási megoldás önmagában, illetve a tekintetben, hogy a nyereséget a tényleges értékesítési országokban kellett volna-e elszámolni, nem képezi az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályok tárgyát. Ha azonban a nyereséget más országokban kell elszámolni, az kihat az Írország által visszafizettetendő összegre (ennek részleteit lásd lent).

Visszafizettetés

Az uniós állami támogatási szabályok alapelvként rögzítik, hogy a jogellenes állami támogatást az okozott versenytorzulás megszüntetése érdekében vissza kell fizettetni. Az uniós állami támogatási szabályok alapján nem szabnak ki bírságokat, a visszafizettetés pedig nem minősül a szóban forgó cég megbüntetésének, pusztán helyreállítja a más társaságokkal való azonos bánásmódot.

A Bizottság a határozatában ismertette az Apple-nek juttatott indokolatlan versenyelőny értékének kiszámítására szolgáló módszertant. Ennek lényege a következő: Írországnak az érintett telephelyekhez kell rendelnie a korábban közvetve az Apple Sales International és az Apple Operations Europe „központi irodájához” allokált értékesítési nyereséget, és arra az Írországban előírt rendes társaságiadó-mértéket kell alkalmaznia. A határozat nem vonatkozik a két vállalkozás azon kamatjövedelmére, amely a „központi iroda” tevékenységéből ered.

A Bizottság csak az ügybeni első – 2013. évi – információkérését megelőző tíz éves időszak tekintetében rendelheti el a jogellenes állami támogatás visszafizettetését. Írországnak ezért meg kell fizettetnie az Apple-lel a 2003 óta be nem fizetett adót, melynek összege a 13 milliárd eurót is elérheti, és annak kamatait. A be nem fizetett adó összegéből mintegy 50 millió EUR az Apple Operations Europe „központi irodájával” kapcsolatos indokolatlan nyereségfelosztásból ered. A fennmaradó összeg az Apple Sales International „központi irodájával” kapcsolatos indokolatlan nyereségfelosztásból ered. A visszafizettetési időszak 2014-ig tart, mivel az Apple 2015-ben Írországban szerkezetátalakítást hajtott végre, és a 2007. évi feltételes adómegállapítás hatályát vesztette.

Az ír hatóságok által befizettetendő elmaradt adó összege csökkenthető, ha az Apple-t más országok többleteadó-fizetésre kötelezik az Apple Sales International és az Apple Operations ezen időszakban elszámolt nyeresége után. Erre akkor kerülhet sor, ha az érintett országok a Bizottság vizsgálata nyomán ismertté vált információk alapján úgy ítélik meg, hogy az Apple üzleti kockázata, értékesítése és egyéb tevékenységei valójában a joghatóságuk alá tartoznának. Ha ennek eredményeként az Apple Sales International nyereségét Írország helyett más országokban kell elszámolni és adóztatni, akkor a vállalkozás Írországban adóköteles nyereségét megfelelően csökkenteni kell.

Az ír hatóságok által befizettetendő elmaradt adó összege akkor is csökkenthető, ha az Apple-t az Egyesült Államok hatóságai arra kötelezik, hogy az érintett vállalkozások nagyobb összeget fizessenek egyesült államokbeli anyavállalatuknak az ezen időszakban végzett kutatási és fejlesztési tevékenységek után. Az Apple által az Apple Sales International és az Apple Operations számára az Egyesült Államokban végzett ezen tevékenységekért a két vállalkozás már eddig is éves díjat fizetett.

Végül megjegyzendő, hogy a Bizottság határozatai az EU bíróságai előtt megtámadhatók. Ha valamely tagállam a Bizottság határozatának megfellebbezése mellett dönt, akkor is vissza kell fizettetnie a jogellenes állami támogatást, de a visszafizettetett összeget az uniós bírósági eljárások végéig letéti számlán zárolhatja.

Háttérinformációk

A Bizottság 2013 júniusa óta vizsgálja egyes tagállamok feltételes adómegállapítási gyakorlatát. A vizsgálatot 2014 decemberében az összes tagállamra kiterjesztette. A Bizottság 2015 októberében megállapította, hogy Luxemburg és Hollandia szelektív adókedvezményt nyújtott a Fiatnak, illetve a Starbucksnak. A Bizottság 2016 januárjában megállapította, hogy a Belgium által a többletnyereségadó-rendszer keretében legalább 35 nemzetközi vállalatnak nyújtott szelektív adókedvezmény az uniós állami támogatási szabályok alapján jogellenesnek minősül. A Bizottság emellett két részletes vizsgálatot folytat annak tárgyában, hogy a Luxemburg által az Amazon és a McDonald’s számára biztosított feltételes adómegállapítás okot adhat-e állami támogatással kapcsolatos aggályokra.

A Bizottság a méltányos adózás és a nagyobb átláthatóság érdekében átfogó stratégiát követ, és a közelmúltban jelentős előrelépést ért el. A 2015. márciusi, adózási átláthatóságra vonatkozó javaslata nyomán a tagállamok már 2015 októberében politikai megállapodásra jutottak a feltételes adómegállapításokkal kapcsolatos automatikus információcseréről. E jogszabály nagyban javítja az átláthatóságot, és megakadályozza a feltételes adómegállapítás visszaélésszerű alkalmazását. A Bizottság 2015 júniusában közzétette méltányos és hatékony adózásra vonatkozó cselekvési tervét, amelyben egy sor intézkedést határoz meg az uniós társasági adózási környezet méltányosabbá és hatékonyabbá tételéhez. A legfontosabb intézkedések közé tartozik a tényleges adózást a nyereség keletkezésének helyén biztosító keretrendszer, valamint a közös konszolidált társaságiadó-alap bevezetését célzó stratégia újraindítása, amelyre vonatkozóan az új javaslat előterjesztése az év későbbi részében várható. A Bizottság ez év január 27-én újabb kezdeményezéscsomag elindításával kívánta előmozdítani a társaságiadó-kikerülés elleni küzdelmet uniós és világszinten egyaránt. Ennek közvetlen eredményeként a tagállamok már megállapodtak az adóelkerülésnek leginkább teret adó nemzeti jogi kiskapuk bezárásában és – a nemzetközi vállalatokra vonatkozó adózással kapcsolatos pénzügyi információi kapcsán – az automatikus információcserének a szabványosított országonkénti jelentéstételre való kiterjesztésében. A Bizottság javaslatot terjesztett elő ezen információk egy részének nyilvánosságra hozatala tekintetében is. E javaslatok lényege azon alapelv, miszerint minden vállalkozásnak, nagynak és kicsinek egyaránt, ott kell adót fizetnie, ahol a nyereséget megtermeli.