TechAddikt Hírek Fujitsu: hogyan támogatják az adatvagyonért felelős vezetők az üzleti működés átalakítását?

Fujitsu: hogyan támogatják az adatvagyonért felelős vezetők az üzleti működés átalakítását?

A vállalati adatvagyonért felelős vezérigazgató-helyettesek (CDO) szerepköréről készített új kutatás a prioritások gyors változását, a költségvetés növekedését és a törzsadat-kezelés átalakulási stratégiákban betöltött szerepének erősödését mutatja – tudtuk meg Niels Stenfeldttől, a Stibo Systems vezérigazgatójától.

A vállalati adatvagyonért felelős vezérigazgató-helyettesek (Chief Data Officer, CDO) szerepe elválaszthatatlanul összefonódott a hosszú távú üzleti sikerrel.

Komplex feladatkör, de nélkülözhetetlen. A CDO-tól függ, hogy sikerül-e értékes üzleti felismerésekhez jutni a nyers adatokból – olyan felismerésekhez, amelyek birtokában egy haladó gondolkodású vállalat simábban juthat el a jobb eredményekig.

Az adatkezelési szoftvereket fejlesztő Stibo Systems nemrég 88 vállalati adatvagyonért felelős vezérigazgató-helyettest kérdezett ki egy szakmai rendezvényen annak feltérképzéséhez, milyen új kihívásokkal és feladatokkal szembesülnek a CDO-k, hogyan élik meg az adatok stratégiai értékké alakulását és miként tudják szervezetük szolgálatába állítani a törzsadat-kezelésben (Master Data Management, MDM) rejlő lehetőségeket. Szinte minden válaszadónak (89%) voltak tervei adatkezelési projekt végrehajtására a következő 24 hónapban, valamivel több mint 40% esetében 1 és 5 millió dollár közötti költségvetéssel. A hosszú távú projektekbe fektetett összeg növekedése azt mutatja, hogy a cégvezetők egyre inkább támaszkodnak az adatokból kinyert felismerésekre szervezetük általános céljainak megvalósítása terén.

Az adatokban rejlő érték

A szemlélet nyilvánvalóan megváltozott az utóbbi néhány évben. Az Econsultancy és az Adobe 2016-ban készült felmérésében például még a megkérdezett CDO-k kevesebb mint egyötöde (19%) nyilatkozott úgy, hogy rendelkezésére állnak olyan technológiák és folyamatok, amelyek segítségével előre tudják jelezni vállalatuk meglévő és leendő ügyfeleinek viselkedését. Ez az arány azonban növekszik, hiszen a cégek ma már egyre inkább elvárják a CDO-tól, hogy az adatokban rejlő információt kinyerve segítsen nekik jobban megismerni ügyfeleiket. A Stibo mintájában szereplő CDO-k közel fele (46%) az értékteremtést és az árbevétel-termelést jelölte meg legfőbb prioritásaként.

Egyre többen használják fel az adatokat arra, hogy segítségükkel jobban megismerjék leendő ügyfeleiket, személyre szabott élményt nyújtsanak, több értéket teremtsenek számukra, és ezáltal nagyobb valószínűséggel érjék el, hogy a potenciális ügyfeleket tényleges ügyfelekké, majd a márka elkötelezett híveivé alakítsák.

Fókuszban az MDM

Az adatok felhasználásának módja is sokat változott. Míg a korábbi években az adatokkal kapcsolatos befektetések az üzleti intelligencia, a valós idejű analitika, a mesterséges intelligencia és az adatvizualizáció területére összpontosultak, a Stibo vizsgálata három fontos új fókuszterületet azonosított: az adatminőség fejlesztését (93%), a data governance-t, azaz az adatvagyon-kezelést (89%) és az adatkezelést (86%).

Emellett a vizsgált CDO-k 80%-a érdeklődik kifejezetten a törzsadat-kezelési technológiák iránt, hogy segítséget kapjon a fenti kihívások legyőzéséhez.

Ez a trend nem meglepő, figyelembe véve az adatok növekvő volumenét, a technológia komplexitását és a napjaink vállalatainál használt rendszerek és platformok jellegét. A törzsadatkezelés azzal segíti a fenti problémák megoldását, hogy központosított rendszert biztosít a csapatok és részlegek számára – könnyebben hozzáférhető, pontos adatokkal.

A megkérdezett CDO-k 22%-a az adatkezelést említette legnagyobb kihívásaként. Egy ügyfél visszajelzése szerint már az adatok egységes vagy kiszámítható kezelése is nehézségeket vet fel például az adatminőség, az adatok módosítása vagy megváltoztatása és az üzleti rendszerek növekedésének kézben tartása terén. Ezek a kihívások pedig mindenkit lelassítanak.

Sikertényezők a CDO-k szemével

Bár a CDO felel azért, hogy az adat mint érték kezelhető legyen, az igazi kihívást az jelenti, hogy a szervezet megbízható adatokhoz jusson stratégiája vagy üzleti céljai támogatására. Ez magyarázattal szolgál arra, miért ilyen élénk az érdeklődés az adatokból szerzett felismeréseket hasznosító új üzleti modelleket és folyamatokat megalapozó törzsadatkezelés iránt. Ugyanakkor az adatok feletti szorosabb ellenőrzés enyhíti az adatok széttagoltságát, gyorsítja az új termékek piaci bevezetését és támogatja a többcsatornás stratégiákat.

A kihívás legyőzéséhez a CDO-knak először azt kell megvizsgálniuk, milyen mértékben segítik elő a törzsadatok az üzleti célok megvalósulását, illetve mennyire ösztönzi az átalakulást, ha az adatoknak stratégiai értéket tulajdonítanak. A legsikeresebb CDO-król elmondható, hogy az IT hagyományos szerepkörén és feladatain túltekintve, az üzleti eredmények javításához használják fel a törzsadatokat.