TechAddikt Autóipar Okosfalu projekt vidéki németeknek a Toyota által

Okosfalu projekt vidéki németeknek a Toyota által

A Toyota Mobilitási Alapítvány az Eifelregion Bitburg-Prüm térséggel és más partnerekkel közösen indít el egy platformot a segítségre szorulók támogatására: okostechnológia alkalmazásával támogatnak szociális szolgáltatásokat a COVID-19 járvány idején, és azt követően is. Az “Eifelkreisverbindet.de“ okosfalu-platformon a “Lokalhelfer App“ fut, amit hamarosan követ majd az “Ecoshare App“ is. A számos területen segítséget nyújtó kezdeményezés példaértékű lehet, sikere esetén más országokban is megvalósíthatják.

A Toyota Mobilitási Alapítvány, a Rhineland-Palatinate Eifel térség Bitburg-Prümben és a kölni székhelyű Digital Innovation Lab Erlkoenig.io együttműködésre léptek annak érdekében, hogy digitális megoldások révén javítsák az emberek életminőségét és az ipar versenyképességét a vidéki régiókban. Ennek a kezdeményezésnek az a célja, hogy biztosítsa az alapvető közszolgáltatásokat, különösen az idősebb korosztály és a mozgáskorlátozottak részére. Emellett az is cél, hogy a résztvevők elősegítsék a regionális gazdaság munkaerő-ellátását, és e célok érdekében a Toyota Mobilitási Alapítvány és partnerei olyan digitális platform kifejlesztésén dolgoznak, ami összefogja az összes érintett szereplőt. Vidéki környezetben fekvő 234 községével és városával Bitburg-Prüm Eifel térsége számára egyre nagyobb kihívást jelent az alapvető közszolgáltatások ellátása. Az Eifel térség helyzete hasonlít számos más német és európai régióéhoz, ahol igyekeznek jó életkörülményeket fenntartani a lakosok számára, illetve keretet biztosítani a helyi gazdaság további fejlődéséhez. Ez a digitális platform lehetővé teszi, hogy a régió a Toyota Mobilitási Alapítvány egítségével úttörő szerepet töltsön be, egyben pedig garantálja, hogy az itt megtanultakat más régiókban is hasznosíthatják majd. A Bitburg-Prüm térséggel közös kezdeményezés jelenti az első lépést a körzetet kiszolgáló, holisztikus szemléletű Okosfalu Platform (EifelkreisVerbindet.de) kiépítése felé. Ez a platform a partnerek elképzelése szerint integrálja majd az e-kormányzatot, az egészségügyi szolgáltatásokat, a közüzemeket és egyéb regionális feladatokat egészen az innovatív mobilitási megoldásokig. Bár a kezdeményezés már a COVID-19 járvány előtt is létezett, jól illeszkedik a különösen sérülékeny, a válsághelyzetet nehezen kezelő személyeknek és vállalkozásoknak szánt segítségnyújtást célzó, jelenlegi kormányzati erőfeszítésekhez. A projekt elindítását követően a partnerek kiértékelik majd annak lehetőségét, hogy miként lehet kiterjeszteni ezt a kezdeményezést más régiókra is a COVID-19 válság enyhítése érdekében, és fenntartani a támogatást a járvány után. 

Segít az okos digitális platform 

Az első szolgáltatás az EifelkreisVerbindet.de nevű okos párosító platform lesz: ez egy olyan algoritmust használ, ami a távolság alapján összehozza és rangsorolja a ’segítők’ által a segítségre szorulóknak kínált szolgáltatásokat. Egy telefonos call center támogatja majd a platform működését, így olyanok is fel tudják venni a kapcsolatot a platformmal, akiknek nincs okostelefonjuk vagy egyéb kapcsolódásuk az internethez. Emellett ez a központi kontakt-pont úgynevezett „keresztszülőket” is tud biztosítani valamelyik helyi szövetségtől vagy segélyszervezettől, akik egyebek mellett önkéntes tablethasználati képzést nyújtanak az idősebb korosztályok számára.  Ez a platform összekapcsolja a segíteni kész embereket azokkal, akik a környéken segítségre szorulnak. Mindenki, aki szeretne segíteni, díjmentesen regisztrálhat a platformon, és megjelölheti, hogy milyen tevékenységekkel tud hasznára lenni másoknak. Ha például valaki a nehéz bevásárlószatyrok szállításához keres segítséget, akkor a platform feldob majd egy olyan embert, aki ezt elvállalja, és a legközelebb lakik. A jelenleg legnépszerűbb szolgáltatások közé tartozik a háztartási segítség, a kutyasétáltatás és a bevásárlás. Bárki, aki ilyesmiben támaszra szorul, átböngészheti a platformot, hogy megtalálja a hozzá legközelebb eső, megfelelő segítséget kínáló embert.  A rászorulóknak nyújtott segítséget az EifelkreisVerbindet.de kiegészíti a munkaerőpiacon jelen lévő kapacitásokkal is – így mozgósítani tudja azokat a munkavállalókat, akik a COVID-19 járvány miatt veszítették el állásukat. A projektpartnerek néhány napja indították el a szolgáltatást a “Lokalhelfer App” révén, amit hamarosan az ”Ecoshare App” megjelenése követ majd. A GDPR-előírásoknak megfelelő platform egy okosszolgáltatásokat magában foglaló és összekapcsoló, moduláris, bővíthető, nyílt forráskódú fejlesztés, ami lehetővé teszi a holisztikus, regionális ökoszisztéma hatékony kialakítását. Az 100%-ban nyílt rendszer teljes körű együttműködést tesz lehetővé bármely más rendszerrel, és bármilyen típusú terminálon használható, ami rendelkezik webes keresővel. A kínált szolgáltatások köre a felhasználóktól érkező visszajelzések alapján fokozatosan bővül majd a közeli jövőben. 

“A Toyota Mobilitási Alapítványnál büszkék vagyunk arra, hogy Bitburg-Prüm megyével, a helyi szociális szervezetekkel és az Erlkoenig.io-val közösen részt vehetünk ebben a projektben. A projekt első szakasza hozzáférést biztosít majd a mobilitáshoz olyan személyek számára, akik másképp nem képesek közlekedni, illetve segít kiaknázni a helyi ipar termelési potenciálját. Úgy tekintünk erre a vállalkozásra, mint első lépésre egy átfogó digitalizálási stratégia keretében, ami javítja az életminőséget és optimalizálja az ipar kihasználtságát a vidéki régiókban.” – fogalmaz Andy Fuchs, a Toyota Mobilitási Alapítvány európai ügyvezető igazgatója. 

 „Az Eifelkreis Bitburg-Prüm önkormányzatnál elég régóta foglalkozunk azzal, hogyan aknázható ki a digitalizáció a vidéki területeken. Az ’EifelkreisVerbindet.de’ platform elindításával és az abban működő ’Lokalhelfer App’ illetve az ’Ecoshare App’ révén kínált megoldásokkal részben meg tudjuk valósítani a körzetünk digitalizációjára vonatkozó fejlesztési koncepciónk bizonyos elemeit és az ehhez kapcsolódó stratégiát. Különösen a ’Lokalhelfer App’ lesz majd hasznos az önkéntes munka és helyi segítőmunka színvonalának emelésében – amik már a koronavírus-járvány kitörése előtt is kiválóan működtek számos helyi közösségben –, emellett pedig még hatékonyabban kapcsolja össze a rászorulókat azokkal az emberekkel, akik segítséget kínálnak”. – mutat rá Dr. Joachim Streit, Eifelkreis Bitburg – Prüm régiós képviselője.

Toyota Mobilitási Alapítvány

Toyota Mobilitási Alapítványt a Toyota 2014 augusztusában alapította azzal a céllal, hogy egy valóban mobil társadalmat hozzon létre. Az Alapítvány célja az újszerű, működőképes mobilitási rendszerek támogatása, és ezzel az egyenlőtlenségek felszámolása a mobilitás terén. Az Alapítvány a Toyota technológiai, biztonsági és környezetvédelmi szakértelmére támaszkodik, és világszerte együttműködik egyetemekkel, kormányzati és nonprofit szervezetekkel, kutatóintézetekkel és más szervezetekkel a mobilitással kapcsolatos problémák megoldásán. E programok célja a városi közlekedés problémáinak megoldása, a személyes mobilitás lehetőségeinek kiterjesztése és megoldások kidolgozása az új generációs mobilitás megvalósításához.