TechAddikt Hírek A Fujitsu új egyetemi tanári pozícióval mozdítja elő az ipari optimalizáció fejlődését

A Fujitsu új egyetemi tanári pozícióval mozdítja elő az ipari optimalizáció fejlődését

A Fujitsu új egyetemi tanári státuszt alapít a Hamburgi Műszaki Egyetemen (TU Hamburg) az ipari kombinatorikai optimalizáció kutatására. E tudományterület célja az összetett vagy nagyon hosszú adatsorok feldolgozását igénylő gyakorlati üzleti, ipari és közigazgatási problémák lehető legjobb megoldásának azonosítása.

A Fujitsu 10 éves támogatásának célja, hogy az optimalizáció tudományágának fejlesztésével gyorsítsa az átállást egy hatékonyabb világra. A különböző tudományágak, köztük az alkalmazott matematika, az alkalmazott számítógéptudomány és a mérnöki tudományok közötti interdiszciplináris együttműködésben játszott kimagasló szerepét figyelembe véve a TU Hamburg egyértelmű választás volt a vállalat számára. 

A Fujitsu arra számít, hogy a kutatások nyomán felgyorsul az erőforráspazarlást mérséklő, a vállalati működés hatékonyságát növelő és a kereskedelmi és kormányzati szolgáltatásokat jobban az emberek igényeihez igazító technikák bevezetése.

Az ipari kombinatorikai optimalizációs kihívások legyőzéséhez gyakran olyan erőforrásigényes számításokra van szükség, amelyeket csak a számítógépes hardverek új formáival, konkrétan kvantumszámítástechnikai rendszerekkel lehet elvégezni. Itt lép be a képbe a Fujitsu Digital Annealer megoldása. Bár ez a rendszer félvezetőalapú hardverre épül, speciális architektúrájánál és kvantumtechnológia által inspirált algoritmusainál fogva képes a gyakorlati kihívások kezeléséhez szükséges kombinatorikai optimalizációs feladatok megoldására. Olyan adatsorokat is fel tud dolgozni, amelyeket komplexitásuk vagy méretük miatt korábban nem lehetett kereskedelmi szempontból ésszerű határidőn belül kezelni. 

A gyártószektorban például a Fujitsu segített optimalizálni az ipari robotok műveletvégrehajtási útvonalait egy vezető globális autóipari OEM-vállalatnak. A feladat során több mint 10100 lehetőség közül kellett kiválasztani a legmegfelelőbbet. Ez a szám jóval több, mint a világegyetemben található atomok mennyisége1. A Digital Annealer hetek vagy napok helyett közel valós időben képes elvégezni az ilyen számításokat, amivel szükség esetén a termelőeszközök mindig optimális, gyors újrakonfigurálását is lehetővé teszi, és az agilitás új szintjét valósítja meg a körülményekhez igazodó, rugalmas működés terén. 

Univerzális alkalmazás – az állami és a magánszektorban 

Az új hamburgi professzori pozíció2 új utakat nyit az alkalmazásorientált kombinatorikai optimalizációs kutatások terén. Ez a téma egyre relevánsabb a gazdaság számos területén és a közigazgatásban. A gépkocsigyártás optimalizálása mellett a Digital Annealer már jelenleg is támogatja a gyorsabb és pontosabb gyógyszerfejlesztést, a pénzügyi portfoliók maximális megtérülését és kockázatuk minimumra szorítását, valamint a közművállalatok által nyújtott ügyfélkiszolgálás kis tőkeberuházás melletti optimalizálását. A Digital Annealer segít a városi önkormányzati hatóságoknak, a logisztikai cégeknek és a szolgáltatóknak csökkenteni a közlekedésből származó CO2-kibocsátást és légszennyezést, és a kommunikációs hálózatok működésének optimalizálását is támogatja. 

A Fujitsu tágabb érdekeit figyelembe véve azért is támogatja a Hamburgi Műszaki Egyetemet, hogy új tehetséggondozási csatornát nyisson a Digitial Annealer szolgáltatásainak tökéletesítéséhez. Az új egyetemi tanári állás mellett a támogatás legalább öt további főállású kutatói és adminisztrátori státuszt hoz létre a TU Hamburgnál, így a koncepciókat és a technológiákat a partnerek egyre bővülő köréhez lehet majd eljuttatni. A támogatási megállapodásban felsorolt tevékenységek között szerepel közös kutatás-fejlesztési projektek lebonyolítása, alapkutatási együttműködés, valamint módszerek, protokollok, folyamatok és prototípusok kidolgozása kombinatorikai optimalizációs rendszerekhez. A Fujitsu szakmai gyakorlati lehetőséget, továbbá BSc és MSc diplomadolgozatok és doktori disszertációk témavezetését is biztosítja a TU Hamburg közreműködésével. 

Dr. Réger József, a Fujitsu tudományos munkatársa és kelet-közép-európai szervezetének technológiai vezérigazgató-helyettese elmondta: „Bár szakmai körökön kívül ez még kevéssé ismert, a kombinatorikai optimalizáció az egyik olyan matematikai technika, ami rendkívüli módon befolyásolja, miként fogunk élni és dolgozni a jövőben. Úgy tud megszervezni bármely folyamatot vagy rendszert, hogy megszünteti a feladatok torlódását, a súrlódásokat, kiiktatja a felesleges lépéseket, tehát egyszerűen jobbá teszi a dolgokat.” 

„A Fujitsu meggyőződése, hogy a kvantumtechnológia hajnalán itt az idő, hogy a kombinatorikai optimalizációt bevetve kitágítsuk az IT-vel kezelhető komplexitás határait” – folytatta a szakember. „Ezzel nem kell várnunk a kvantumszámítógépek megjelenéséig. Már léteznek olyan hardverek és szoftverek, amelyekkel masszív kombinatorikai optimalizációs kihívásokat oldhatunk meg. Ezeket már ma is alkalmazzuk ügyfeleinknél. A Hamburgi Műszaki Egyetem új egyetemi tanári státuszának megalapításával a Fujitsu gyorsítja a kombinatorikai optimalizáció gyakorlati hasznosítását az üzleti életben és a társadalomban. Arra számítunk, hogy ezáltal hamarabb beléphetünk majd egy olyan hatékonyabb világ kapuján, amelyben kevesebb erőforrást felhasználva, jobban működhetünk.” 

Andreas Timm-Giel professzor, a Hamburgi Műszaki Egyetem elnöke hozzátette: „A kutatói szféra és az iparág szoros együttműködése keretében létrejött egyetemi tanári pozíció új lehetőségeket nyit meg a hardveralapú kombinatorikai optimalizáció kutatási területén. Arra számítunk, hogy a Hamburgi Műszaki Egyetem interdiszciplináris kutatásokat végző részlege így olyan alkalmazásfejlesztő központtá válhat, ahol új számítógépes architektúrák és kvantumszámítástechnikai megoldások születnek. Az együttműködés révén egyben kiváló képzést nyújthatunk a következő mérnökgeneráció számára. A TU Hamburg, a Fujitsu és a Dataport partnerkapcsolata kibővíti a hamburgi helyszín kutatás-fejlesztési lehetőségeit, és nagy mértékben támogatja a digitalizációs innovációk fejlesztését. Az alapkutatásoktól az alkalmazott kutatásig, minden területen valódi hozzáadott értéket teremt a társadalom számára.”